Gym4You

Fitness - Retningslinjer

Generelle retningslinjer

Dit medlemskab er personligt og kan ikke bruges af andre.
Du skal være over 15 år for at styrketræne.
Du skal altid rette dig efter anvisninger, henvisninger og irettesættelser fra instruktørerne i Gym4you.
Du skal til enhver tid opføre dig sådan, at andre ikke bliver unødigt generet af dig. Du skal som minimum træne i T-shirt (må gerne være ærmeløs) og shorts.
Du skal altid medbringe håndklæde til aftørring af sved og rent fodtøj til indendørs brug.
Børn skal opholde sig i sofa området og må ikke opholde sig på eller omkring trænings maskinerne.
Misbrug af dit medlemskab – fx udlån af chip, give ikke-medlemmer adgang til fitnesscentret, eller overtrædelse af antidoping politikken – betyder eksklusion uden refundering af kontingent samt karantæne i minimum et år.

Retningslinjer for træning i fitnesscentret

Du kan ikke beslaglægge udstyr i fitnesscentret.
Du skal altid tørre udstyret af efter brug.
Du skal altid rydde op efter dig. Det gælder særligt, hvis du bruger frie vægte eller lignende udstyr.
Længere pauser holdes væk fra udstyret, så andre kan bruge det i mellemtiden.
I tilfælde af kø ved en kredsløbsmaskine, skal du give plads til de andre medlemmer efter 25 min. brug.
Fitnesscentrets anlæg er indstillet til en foruddefineret kanal og fastsat lydniveau. Det er tilladt at tilslutte egen afspilnings enhed såsom mobiltelefon , dog skal man tage hensyn til andre I træningslokalet med hensyn til lydstyrke og musik genre.

Ansvarsfraskrivelse

Gym4you kan på ingen måde drages til ansvar – direkte eller indirekte – for nogen skader eller gener, der måtte være konsekvensen af brug eller misbrug af Gym4you`s faciliteter. Har du helbredsmæssige problemer, skal du derfor før du starter på at træne, konsultere din læge eller få anden kvalificeret rådgivning. Træning i Gym4you sker således på eget ansvar. Ikrafttræden ved køb af ydelser i Gym4you accepterer du ovenstående retningslinjer og betingelser for dit medlemskab.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram